Aim Of Life

  “Aim” or “Purpose” is another word for explanation. Something exists, and the human mind must explain: what is it, why is it, what is it good for, what does it matter. The human mind does it to everything it experiences, including itself: coming up with explanations. With reasons and meanings and stories. The “real… Continue reading Aim Of Life

कोरोना आणि सण

    भारत आणि भारतीय सण यांच्यातील नातं म्हणजे अमूल्य आणि वाखाणण्याजोगे आहे. सणानिमित्त एकत्र येणे,बंधुता एकता जपणे,हास्य व्यवहार प्रेमाचे फुलोरे उमलवण्यासाठी आपले सण समारंभ प्रमुख कार्यरत आहेत.बहिण भावाच्या अतूट नाट्याला जपण्यासाठी त्याची महती अधोरेखित करण्यासाठी केला जाणारा नारळी पौर्णिमा/राखी पौर्णिमा,रंगाची उधळण करणारी होळी,देवीचे अनन्यसाधारण महतीचे दर्शन देणारी नवरात्र,नात्यातील कडवटपणा दूर करणारी संक्रांति,कापणीच्या जल्लोषात करता… Continue reading कोरोना आणि सण